8 juni 2022

Nieuwsbrief juni 2022

Onze derde nieuwsbrief van dit schooljaar is verschenen. Daarin lees je meer over het nieuwe ondersteuningsplan: dat is inmiddels vastgesteld en met elkaar gaan we aan de slag met de uitwerking van de thema’s. Verder lees je in de nieuwsbrief meer over hoe ouders en professionals het proces waarderen om tot een arrangement of toelaatbaarheidsverklaring te komen. Het is goed te zien dat we daarin mooie stappen gezet hebben! Tot slot lichten we in de nieuwsbrief een aantal andere onderwerpen kort toe. Je vindt de nieuwsbrief hier.

Krijg je de nieuwsbrief nog niet en wil je je daarvoor inschrijven? Dat kan op deze pagina.

Ook interessant

Gezocht: reguliere scholen die samen met het (voortgezet) speciaal onderwijs werken aan inclusiever onderwijs

Routekaart naar inclusie OC en W sluit aan op onze ambitie ‘Samen sterk voor meer inclusie’ (Blog)

“Unieke samenwerking in kindcentrum Meerlaer verruimt de blik van kinderen”