5 december 2022

(Basis)ondersteuning binnen de Meierij: zo doen we dat

Binnen ons samenwerkingsverband hebben we met elkaar afgesproken welke ondersteuning elke basisschool uit ons werkgebied moet kunnen bieden. We noemen dit de basisondersteuning. Een goede basisondersteuning – met handelingsgericht werken als basis – draagt eraan bij dat we met elkaar thuisnabij passend onderwijs en ondersteuning kunnen bieden, zodat kinderen van 2 tot 14 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen. Voor het versterken van de basisondersteuning krijgt elke school per leerling een bedrag van het samenwerkingsverband. Het team van het SWV ondersteunt bij vragen en kan ingeschakeld worden door de school voor consultatie of advies.

Heldere kaders en afspraken in onze regio

Recent hebben we de basisondersteuning up-to-date gemaakt:

  • We zijn van 8 stappen naar 4 stappen gegaan.
  • We hebben de landelijke norm voor basisondersteuning (voor zover die nu bekend is) benut bij het actualiseren.
  • We blijven insteken op handelingsgericht werken.

De basisondersteuning vind je bijvoorbeeld terug in de onderste drie tegels van het negenveld. En in ons ondersteuningsplan is ‘Doorontwikkelen van basis- en extra ondersteuning op kind-, ouder- en schoolniveau’ ook opgenomen als thema.

Handige informatie voor professionals

Maar wat betekent dat voor professionals in de praktijk? Hoe doen we het samen en wat is de verantwoordelijkheid van een school? Dat hebben we duidelijker uitgewerkt en voor je gebundeld:

  • Alle scholen krijgen binnenkort een overzichtelijke poster. Daarop staat compacte informatie over de basisondersteuning en wat de 4 elementen daarvan zijn. Ook vind je hierop de stappen om tot extra ondersteuning te komen en wat die extra ondersteuning kan zijn. Bekijk en download de poster
  • Bij de poster hoort een notitie. Daarin vind je meer toelichting. Bekijk en download de notitie
  • Op de pagina demeierij-po.nl/voor-scholen/ vind je deze twee documenten bij elkaar, maar ook het schema met de 4 niveaus van basisondersteuning waar we binnen de Meierij mee werken. Daarnaast vind je hier het stappenplan van het Ministerie van OCW, ‘Basisondersteuning in 6 stappen’.

Ook interessant

Janneke van den Wollenberg versterkt managementteam van SWV PO de Meierij

Transitie naar één Meierij: samen sterk voor meer inclusie

De ondersteuningsplanraad zoekt jou!