9 mei 2022

Ondersteuningsplan 2022-2026: ‘De Meierij: samen sterk voor meer inclusie!’

Samen met leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders, bestuurders en andere professionals en stakeholders zijn we gekomen tot ons nieuwe ondersteuningsplan. De komende jaren zetten we met elkaar nieuwe stappen naar een inclusieve samenleving. Dat lijkt heel groot, maar begint klein: namelijk met het welkom heten van alle kinderen!

Bekijk het volledige ondersteuningsplan

Bekijk de samenvatting

 

Vier thema’s voor 2022-2026

De komende periode staan de volgende vier thema’s centraal:

  1. Doorontwikkelen van basis- en extra ondersteuning op kind-, ouder- en schoolniveau
  2. Specialistische voorzieningen/netwerken
  3. Professionalisering van de professionals in en rond de school
  4. Het samenwerkingsverband als moderne netwerkorganisatie: partners voor inclusie

 

Op weg naar inclusie: de beloften

Om duidelijk te maken welke stappen er gezet moeten worden om tot (meer) inclusief onderwijs te komen, is gekeken naar de verschillende vormen van inclusie:

  • sociale inclusie: de mate waarin alle kinderen welkom zijn;
  • pedagogisch-didactische inclusie: de kwaliteit van het onderwijs;
  • organisatorische inclusie: het realiseren van een dekkend netwerk.

Dit onderscheid heeft de Meierij vertaald naar een negenveld. Hierin staan de beloften die besturen en scholen doen naar kinderen en ouders. Waar de school zich in het beloftenveld bevindt, wisselt per school en past bij de ontwikkeling op dat moment. Als school en bestuur bepaal je samen de ambitie: welke stappen in het beloftenveld willen jullie zetten? Dit krijgt vervolgens een plek binnen elk schoolplan.

 

Het nieuwe ondersteuningsplan gaat in vanaf 1 augustus 2022. Tot die tijd is het ondersteuningsplan 2018-2022 nog leidend.

Ook interessant

Factsheet SWV PO de Meierij

“Praktijkschool de Rijzert staat open voor leerlingen van Hub Noord-Brabant en wil hen écht een kans geven”

Terugblik inspiratiebijeenkomst 29 mei: De kracht van de leerkracht-leerling relatie