14 mei 2024

OPR op uitwisselingsbezoek: leren van elkaar door onderlinge verbinding

“Het zou mooi zijn als we meer verbinding kunnen creëren tussen verschillende ondersteuningsplanraden. Hierdoor kunnen we een kijkje nemen in de keuken van de ander en leren van elkaar.” Aan het woord is Marianne van Munster, voorzitter van de Ondersteuningsplanraad (OPR). Recent bracht zij, samen met drie OPR-leden een bezoek aan SWV Driegang (PO) in Gorinchem.

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). De ondersteuningsplanraad is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. In de OPR zitten ouders en personeelsleden van scholen uit het werkgebied van het samenwerkingsverband. Zij praten mee over de ondersteuning die scholen bieden aan leerlingen met een extra zorgvraag. Binnen SWV PO de Meierij hebben we een actieve en betrokken ondersteuningsplanraad.

 

Inspiratie opdoen

“Tijdens een vergadering bespreken we concrete doelstellingen uit het ondersteuningsplan”, vertelt Marianne. “Bij alle thema’s die we bespreken vragen we ons af: wat levert dit in de dagelijkse praktijk op? Zowel voor de leerling, als voor de onderwijsprofessional en de ouders? En hoe doen andere ondersteuningsplanraden dat eigenlijk? Het idee om inspiratie op te doen bij een andere OPR ontstond dus heel spontaan tijdens zo’n vergadering. Via Guillermo Holman, directeur-bestuurder van SWV PO de Meierij, zijn al snel de eerste contacten gelegd met SWV Driegang. Zij waren ook direct enthousiast! Met een afvaardiging van 4 personen zijn wij aangeschoven bij een vergadering van hun ondersteuningsplanraad. Onze insteek was om bij ieder thema te reflecteren: hoe doen wij dat?”

“Daarnaast hebben we informatie opgehaald en ervaringen uitgewisseld: hoe communiceren zij met de achterban, hoe zijn zij zichtbaar als ondersteuningsplanraad en wat kunnen wij hiervan leren?” gaat Marianne verder. “Wij herkenden onze werkwijze in die van onze collega’s in Gorinchem. Ontzettend leuk om te zien. Daarnaast zijn er ideeën ontstaan waardoor we geïnspireerd zijn. Die willen we verder onderzoeken. Het was zeker een waardevol bezoek! We hopen dan ook dat de uitwisseling met SWV Driegang een vervolg krijgt.”

 

Lid worden van de OPR: iets voor jou?

De ondersteuningsplanraad streeft naar regionale dekking en wil graag een goede afspiegeling zijn van de Meierij. Op dit moment hebben we ruimte in de ondersteuningsplanraad voor een ouder met een kind op het SO of leerkracht vanuit het SO. Lijkt het je interessant om mee te denken, praten en beslissen over passend onderwijs in deze regio? Stuur dan een e-mail met je gegevens naar opr@demeierij-po.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

 

Meer informatie

Meer informatie lees je op de pagina van de ondersteuningsplanraad. Wil je geen nieuwsbericht missen? Volg ons dan via LinkedIn.

 

 

Ook interessant

Onze peuters en kleuters in beweging – op weg naar een integrale aanpak

Vacature: Orthopedagoog/(school)psycholoog

Samen sterk: magazine vol inspiratie!