Oudersteunpunt

 

In elk samenwerkingsverband komt een jeugd- en oudersteunpunt. Dat is een van de onderdelen van de verbeteraanpak passend onderwijs. Het steunpunt heeft drie pijlers:

Informeren

Uitgangspunt: het steunpunt is een plek voor informatie die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is voor ouders en jeugdigen.

Het steunpunt moet gevalideerde en objectieve informatie geven over passend onderwijs in het algemeen, over hoe we in onze regio werken en over rechten en plichten. Allerlei partijen samen maken een landelijke informatiepakket met begrijpelijke informatie, met name voor ouders. Die vullen we aan met informatie over hoe we in de Meierij werken. Het vertalen van informatie voor jeugdigen vraagt extra aandacht. We betrekken hen hierbij. Goede informatie kan de drempel verlagen om om hulp te vragen.

Steunen

Uitgangspunt: het steunpunt zorgt voor praktisch advies, ondersteuning en begeleiding bij passend onderwijs.

Ouders en jeugdigen moeten zich veilig en vertrouwd voelen om vragen te stellen en zich te laten ondersteunen. Ze moeten kunnen sparren en hun afwegingen kunnen bespreken zonder dat dit impact heeft op procedures. Daarvoor is een onafhankelijk steunpunt heel belangrijk. Maar ook het belang van voldoende kennis en informatie bij het steunpunt.

 

 

Signaleren

Uitgangspunt: de ervaringen van het steunpunt zijn van waarde voor het (ontwikkelen en aanpassen van het) beleid van het samenwerkingsverband.

Het steunpunt bundelt signalen en brengt deze onder de aandacht bij het samenwerkingsverband. Dit geeft inzichten voor het ontwikkelen van beleid, maar ook voor het goed invullen van de taken en activiteiten van het steunpunt zelf.

Landelijk worden er kaders gegeven over het jeugd- en oudersteunpunt. Een belangrijk kader is bijvoorbeeld dat het steunpunt onafhankelijk moet zijn en objectieve informatie geeft. Het steunpunt neemt geen taken over van het samenwerkingsverband of de scholen.

Binnenkort verschijnt er een stappenplan dat ons gaat helpen bij het inrichten van het jeugd- en oudersteunpunt. Via onze nieuwsberichten houden we je op de hoogte over hoe we hier binnen SWV PO de Meierij vorm aan gaan geven.

Ook interessant

Ondersteuningseenheden

Veelgestelde vragen

Zo werkt ondersteuning in de Meierij