Passend onderwijs in de Meierij

 

In samenwerkingsverband PO de Meierij hebben de scholen voor basisonderwijs (bao), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so) van de gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Meierijstad (Schijndel), Zaltbommel, Maasdriel en enkele scholen in Oisterwijk (Haaren) en Tilburg (Biezenmortel) afspraken gemaakt over hoe zij passend onderwijs vormgeven. Hierbij maken we onderscheid tussen:

  • basisondersteuning
  • extra ondersteuning
  • speciaal onderwijs

Hieronder lees je er meer over. Deze informatie kun je ook overzichtelijk terugvinden in de ouderbrochure​.

Basisondersteuning

Elke basisschool biedt basisondersteuning. Voor de meeste kinderen is dit voldoende om de basisschool goed te doorlopen. Schoolbesturen hebben hiervoor deskundige leerkrachten en een intern begeleider in huis. Daarnaast kan iedere school een beroep doen op een team medewerkers van de basisteams Jeugd en Gezin, het wijkteam of Buurtzorg Jong.

Tot de basisondersteuning hoort ook extra aandacht voor:

  • taal en rekenen
  • dyslexie en dyscalculie
  • lichte gedragsproblemen
  • leerlingen met minder of meer dan gemiddelde intelligentie
  • toegankelijkheid voor kinderen met een fysieke beperking

Elke school beschrijft in het schoolonder­steuningsprofiel welke (basis)ondersteuning zij kan bieden en hoe zij dat organiseert. Het schoolondersteuningsprofiel kun je vinden op de website van de school of in de schoolgids.

Bij samenwerkingsverband PO de Meierij hebben we met elkaar afgesproken dat we handelingsgericht werken (HGW). Het vormt het fundament van de basisondersteuning.

Extra ondersteuning

Merkt de school dat de ontwikkeling van een kind anders verloopt en dat er meer ondersteuning nodig is? Dan neemt de school contact op met de ouder(s) en met het samenwerkingsverband. Vervolgens plant de school een overleg in met het ondersteuningsteam van de school en met de ouder(s). In dit overleg wordt besproken welke ondersteuning en begeleiding nodig is voor het kind, de ouder(s) en/of de leerkracht en welke doelen belangrijk zijn. Deze worden vastgelegd in een plan, het ontwikkelingsperspectief (OPP).

SWV PO de Meierij kan ondersteuning bieden in de vorm van begeleiding en coaching aan leerkrachten en school. Waar nodig zijn er individuele arrangementen (in de klas, voor kind en leerkracht) en groepsarrangementen. Bij een groepsarrangement ontvangt het kind tijdelijk ondersteuning van een deskundige in een groep van kinderen die soortgelijke ondersteuningsbehoeften hebben. Ouders moeten toestemming geven voor het aanvragen van een arrangement.

Speciaal onderwijs

Sommige kinderen hebben ondersteuning nodig die een reguliere basisschool niet kan bieden, maar een school voor speciaal onderwijs wel. Dit wordt in een overleg met de school, de ouder(s), het samenwerkingsverband en andere professionals besproken.

Voor een plek op het speciaal onderwijs is een toe­laatbaarheidsverklaring nodig. De school, de ouders en het samenwerkingsverband doen deze aanvraag samen. Het samenwerkingsverband zorgt voor de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring. De basisschool gaat samen met de ouder(s) op zoek naar een goede plek op het speciaal onderwijs. De ouder(s) zorgt voor het aanmelden.

Als je kind naar het speciaal onderwijs gaat, dan is dit in principe tijdelijk en gericht op terugkeer naar de reguliere school.

Direct naar het speciaal onderwijs

Er zijn kinderen die vanaf hun geboorte speciale ondersteuning nodig hebben en waarvoor het speciaal onderwijs de beste plek is. Ook voor deze kinderen is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Deze wordt aangevraagd door de school waar het kind door de ouder(s) is aangemeld en in samenspraak met het samenwerkingsverband. De noodzakelijke informatie vraagt de betreffende school op bij de organisatie die in de voorschoolse periode is betrokken.

 

Ook interessant

Ondersteuningseenheden

Veelgestelde vragen

Zo werkt ondersteuning in de Meierij