Wat is passend onderwijs?

Elk kind verdient gelijke kansen en heeft recht op goed onderwijs dat bij het kind past, liefst in een reguliere basisschool: dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Om ieder kind passend onderwijs te bieden, werken scholen in een regio met elkaar samen. Dit doen zij in samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

 

Passend onderwijs: als een kind, leerkracht of school iets extra’s nodig heeft

Voor sommige kinderen is de basisondersteuning die de school biedt niet genoeg. Zij hebben meer hulp nodig: bijvoorbeeld om zich goed te concentreren, het gedrag aan te passen of om de rekenles te begrijpen. Het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht en de school om deze kinderen dan extra ondersteuning te geven. Soms zijn meer aanpassingen nodig. De school bespreekt dan met de ouders en het samenwerkingsverband welke ondersteuning of welk (tijdelijk) arrangement het beste is. Daarbij wordt altijd eerst gekeken naar de mogelijkheden voor extra ondersteuning in de groep en op de school.
Het samenwerkingsverband kan ook ondersteuning bieden als een leerkracht of school een vraag heeft die niet met één specifieke leerling te maken heeft.

Zo werkt passend onderwijs in de Meierij

 

Zorgen om je kind

Als je signalen krijgt of zorgen hebt over je kind, adviseren we om als eerste contact op te nemen met de leerkracht van de school en/of de intern begeleider. Deze neemt dan contact op met de ondersteuningseenheid van het samenwerkingsverband of de medewerker van het basisteam Jeugd en Gezin, het wijkteam of Buurtzorg Jong.

 

Elke school heeft zorgplicht

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun voorkeur. De school onderzoekt eerst of ze de leerling zelf kan bieden wat de leerling nodig heeft, eventueel met extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Soms heeft de school meer informatie van de ouders nodig om dit goed te beoordelen. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan moeten zij een passende plek op een andere reguliere of speciale school regelen. Dat gebeurt uiteraard in overleg met de ouders.

Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd.

Op deze pagina is meer te lezen over de zorgplicht.

Afspraken over basisondersteuning
binnen de Meierij

Om de basisondersteuning goed uit te kunnen voeren, krijgt elke school per leerling een bedrag vanuit het samenwerkingsverband. We monitoren de inzet van de middelen en de kwaliteit. Kan de school de basisondersteuning niet bieden of heeft de school een hulpvraag? Dan kan een beroep gedaan worden op het ondersteuningsteam van de ondersteuningseenheid waar de school onder valt.

Ook interessant

Zo werkt passend onderwijs in de Meierij

Ondersteuningseenheden

Veelgestelde vragen