Ondersteuningsplanraad

 

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). Hierin praten ouders en onderwijsprofessionals mee over de ondersteuning die scholen bieden aan leerlingen met een extra zorgvraag. Binnen SWV PO de Meierij hebben we een actieve en betrokken ondersteuningsplanraad.

 

Inspraak binnen het samenwerkingsverband

“Met elkaar zijn we de Meierij”, daarom hechten we binnen ons samenwerkingsverband veel waarde aan het betrekken van de ondersteuningsplanraad. De ondersteuningsplanraad is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. De OPR moet instemming geven bij het vaststellen of wijzigen van het ondersteuningsplan. De bestuurder van het samenwerkingsverband heeft zo’n 5 tot 6 keer per jaar overleg met de OPR. Dan bespreken ze bijvoorbeeld hoe middelen ingezet worden en wat actuele ontwikkelingen zijn.

De precieze werkwijze van de OPR is te lezen in het huishoudelijk reglement en in het medezeggenschapsreglement. En in onderstaande video vertellen leden meer over de OPR en waarom het waardevol is om lid te zijn.

Leden

In de OPR zitten ouders en personeelsleden van scholen uit het werkgebied van het samenwerkingsverband. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven niet uit een van die medezeggenschapsraden afkomstig te zijn. Maak kennis met twee gezichten achter de ondersteuningsplanraad:  Marianne en Noortje zetten zich met veel passie in voor de ondersteuningsplanraad (OPR) van Samenwerkingsverband PO de Meierij. Je leest het interview hier.

 

Lid worden van de OPR: iets voor jou?

De ondersteuningsplanraad is altijd op zoek naar betrokken ouders en professionals die mee willen denken, praten en beslissen over passend onderwijs in deze regio. Lijkt dit je iets? Stuur dan een e-mail met je gegevens naar opr@demeierij-po.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Je mag ook altijd eerst een keertje komen kijken bij een vergadering!

Ook interessant

Passend onderwijs in de Meierij

Ondersteuningseenheden

Samenwerking met partners