Voor verdere informatie, handreikingen en ondersteunende documenten zie: https://www.nkd.nl/onderwijs/protocollen-onderwijs-en-zorg-dyslexie/richtlijnen-en-handreikingen/