Ondersteuningsplanraad

Ouders en leraren hebben medezeggenschap via instemming op het ondersteuningsplan. Daarvoor is een ondersteuningsplanraad (OPR) op samenwerkingsverbandniveau ingericht.

In oktober 2013 zijn na verkiezingen 29 vertegenwoordigers namens ons personeel en 29 vertegenwoordigers namens ouders geselecteerd. Eén ouder en één personeelslid per aangesloten bestuur (gelijkwaardige inbreng, ongeacht de grootte van elk bestuur). Deze vertegenwoordigers hebben uit hun midden 5 ouders en 5 personeelsleden uit het basisonderwijs en 1 ouder en 1 personeelslid uit het Speciaal Onderwijs (SO) gekozen, die zitting hebben in de OPR. OPR-leden en -vertegenwoordigers nemen deel aan 5 structurele werkgroepen OPR.

Het bestuur van het samenwerkingsverband streeft naar een open en pro-actieve werkcultuur met de OPR en heeft in het afgelopen jaar diverse stukken in vroegtijdig stadium aan de (V)OPR ter beschikking gesteld. Deze zijn besproken en becommentarieerd in diverse werkgroepen waar vertegenwoordigers van ons personeel en onze ouders ook zitting in hebben.
 
Meer weten? Neem dan contact op met het secretariaat via telefoon 0411 – 671 607 / 06 – 37 44 7812 of via info@demeierij-po.nl