Ondersteuningsteam

In elke ondersteuningseenheid is een Ondersteuningsteam actief, bestaande uit lokaal verbonden onderwijsspecialisten en een orthopedagoog/psycholoog. In het algemeen wordt de naam 'onderwijsondersteuner' gebruikt. Daarnaast bestaat in elke gemeente het Basisteam Jeugd en Gezin.

In het kader van Passend Onderwijs is het Ondersteuningsteam van de eenheid met de deskundige van de school en het Basisteam Jeugd en Gezin samen verantwoordelijk voor het organiseren van zogenaamde onderwijs/zorgarrangementen. Het gaat dan bijvoorbeeld over zorgverlening tijdens onderwijstijd en het gezamenlijk uitvoeren van methodieken op school en thuis. Het Basisteam Jeugd en Gezin verleent vooral, indien noodzakelijk, toegang tot gespecialiseerde hulp in de thuissituatie.