Regulier en speciaal onderwijs verbonden

Binnen passend onderwijs worden regulier en speciaal onderwijs verbonden en wordt samengewerkt met de professionals van verschillende instellingen. Leerlingen, en leerkrachten, worden zo lang als verantwoord mogelijk is, thuisnabij en in de reguliere setting ondersteund. Daarnaast zijn er ondersteuningsvragen, waarbij (tijdelijke) plaatsing in een speciale setting noodzakelijk is.