30 mei 2022

Samenwerken aan weerbaarheid met het WiSH project

Sinds 2014 wordt op vrijwel alle (43) basisscholen in ‘s-Hertogenbosch (regio Midden) het programma “Weerbaarheid In ’s-Hertogenbosch” (WIsH) uitgevoerd in de groepen 6. Een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen verschillende partners! Zo zijn Meierij-collega Dietske de Vries en GGD-collega Miriam de Werd nauw betrokken bij de ontwikkeling en de verdere implementatie van het WIsH-aanbod in onze stad. Dit programma wordt beleidsmatig en financieel ondersteund door de gemeente.

 

Preventie en vroegsignalering bij gedragsproblemen

Kenmerkend van WIsH is het gezamenlijk uitvoeren van een (sociale) weerbaarheidstraining in de klas door de leerkracht (interne WIsH trainers) samen met een weerbaarheidsspecialist (veelal afkomstig uit de jeugdhulpverlening), gericht op preventie én vroegsignalering van gedragsproblemen. Bij de WIsH training vindt het aanleren van weerbaarheid samen plaats, met als doel eraan bij te dragen dat gedragsproblemen bij kinderen worden voorkomen. Door samen de training uit te voeren, kennis en speciale professionaliteit van de weerbaarheidsspecialisten en onderwijs te delen, kunnen professionals hun eigen vaardigheden verbeteren.

Het WIsH programma bestaat uit een lessencyclus van acht theoretische- en acht praktijklessen. De methode WIsH is ontwikkeld vanuit verschillende bestaande programma’s op het gebied van de sociale weerbaarheid, zoals het project Marietje Kessels en de methode Rots en Water. Het samenwerkingsverband De Meierij coördineert het WIsH programma en organiseert de intervisie en scholing van de leerkrachten en de externe professionals.

 

Betrekken ouders

Het doel van het onderzoek in samenwerking met Fontys en NRO in het primair onderwijs is om ouders meer bij het programma WIsH te betrekken en om de implementatie van WIsH beter te borgen in de gehele schoolorganisatie en binnen de leerlijn voor sociaal en emotioneel leren. Daarover zie je meer in onderstaand filmpje:

 

Meer informatie

Wil je meer weten over WIsH? Ga dan naar de site van Fontys. Daar vind je ook allerlei handige documenten.

Bron: Fontys

Ook interessant

Factsheet SWV PO de Meierij

“Praktijkschool de Rijzert staat open voor leerlingen van Hub Noord-Brabant en wil hen écht een kans geven”

Terugblik inspiratiebijeenkomst 29 mei: De kracht van de leerkracht-leerling relatie