17 juli 2021

Samenwerking onderwijs-zorg leidt tot 1 kind, 1 plan

Een OPP als leidend document voor een Onderwijs-Zorg arrangement? In Zaltbommel is gezocht naar het vormgeven van een arrangement, op maat, integraal en met een minimum aan bureaucratie.

 

Aanleiding

In 2016 is vanuit een school met een peuterspeelzaal in eigen beheer de hulpvraag gesteld om mee te denken in het proces van plaatsing in de peuterspeelzaal, en vervolgens met de wens om een passend onderwijs-zorg arrangement te ontwikkelen. Vervolgens heeft één van de ondersteuners met de school nagedacht over wat dit kind naar verwachting aan ondersteuning nodig zou hebben. D

 

Aanpak

Dit heeft geleid tot de uitspraak van de school dat ze dit kind een plaats willen bieden op de peuterspeelzaal en aansluitend op de school. Vanaf dat moment zijn er twee trajecten gaan lopen. De ondersteuner heeft adviezen gegeven aan de leidsters van de peuterspeelzaal én er is een breed overleg gestart over wat dit kind nodig heeft bij start in het reguliere onderwijs. Bij dit overleg waren ouders, school, SWV en vertegenwoordigers van Buurtzorg Jong betrokken.

Na met elkaar besproken te hebben wat aan ondersteuning nodig zou zijn, hebben zowel gemeente als SWV een aantal uren toegekend aan ondersteuning op school. Omdat we van mening waren dat het voor dit kind met deze leeftijd niet gewenst is om de ondersteuning van onderwijs en zorg door verschillende mensen te laten plaatsvinden is in eerste instantie bedacht dat de gemeente aan de school een PGB zou toekennen. Het voordeel daarbij zou zijn dat de school de middelen zelf zou ontvangen en deze kon combineren met de middelen van het SWV, waardoor alle ondersteuning door 1 persoon kon worden geboden.

Omdat bekend is dat de PGB met veel regels omgeven is, is in overleg met de gemeente Zaltbommel de constructie gewijzigd. De gemeente Zaltbommel heeft een overeenkomst met het SWV gesloten waardoor het SWV ook gezien wordt als zorgaanbieder en facturen kan indienen bij de gemeente voor inzet op het terrein van zorg. Dit levert niet alleen een tijdwinst op door minimaliseren van regels en papieren, het is met name winst voor deze kleuter die nu 1 persoon heeft die hem extra ondersteunt en de zorgtaken uitvoert. Daarnaast is door dit ene integrale plan, ons OPP, een fantastische afstemming en samenwerking bereikt in het aanbod van onderwijs en zorg. Een mooie basis voor volgende integrale arrangementen!

Ook interessant

Janneke van den Wollenberg versterkt managementteam van SWV PO de Meierij

Transitie naar één Meierij: samen sterk voor meer inclusie

De ondersteuningsplanraad zoekt jou!