22 november 2023

Terugblik Directie-IB bijeenkomst Noord

Op 21 november vond een drukbezochte bijeenkomst voor de directeuren en intern begeleiders van de regio Noord plaats in de Gasthuiskapel in Zaltbommel. Gastspreker was Noëlle Pameijer, psycholoog, grondlegger en fenomeen op het gebied van handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek. Zij hield een inspirerend verhaal over het belang van een goede samenwerking tussen school en ouders en hoe die kan bijdragen aan het schoolsucces van het kind.

 

10 aandachtspunten voor goede communicatie

Ouderbetrokkenheid is belangrijk in de ontwikkeling van het kind. Goede communicatie leidt tot een hoger welbevinden, betere leerprestaties, lager verzuim en minder gedragsproblemen. Wat kan school doen om ouders te betrekken? Hierbij benoemt Noëlle 10 aandachtspunten voor school én ouders:

  1. Benoem het gemeenschappelijk belang.
  2. Denk met elkaar mee, maar ga niet op elkaars stoel zitten.
  3. Elk speciaal gesprek heeft doelen die van tevoren bekend zijn.
  4. Het kind neemt deel aan een speciaal gesprek.
  5. Het positieve komt aan bod (waardering voor elkaar).
  6. Het gedrag van het kind kan op school anders zijn dan thuis.
  7. Eerst samen brainstormen, dan pas aan de slag.
  8. Het gaat om behoeften; wie heeft wat nodig?
  9. Een route biedt houvast.
  10. Noteer de afspraken.

Met veel praktische voorbeelden, die je gratis kunt downloaden op Noëlle’s website, kan iedereen enthousiast aan de slag op de eigen school.

Ook interessant

Factsheet SWV PO de Meierij

“Praktijkschool de Rijzert staat open voor leerlingen van Hub Noord-Brabant en wil hen écht een kans geven”

Terugblik inspiratiebijeenkomst 29 mei: De kracht van de leerkracht-leerling relatie