4 juni 2024

Terugblik inspiratiebijeenkomst 29 mei: De kracht van de leerkracht-leerling relatie

Spreker: Mirella van Minderhout

Op 29 mei 2024 kwamen zo’n 45 collega’s uit de Meierij, waaronder leerkrachten, intern begeleiders en onderwijsondersteuners, bijeen om te luisteren naar Mirella van Minderhout. Haar passievolle verhaal benadrukte het belang van de leerkracht-leerling relatie.

Voor de meest kwetsbare leerling heeft wat de leerkracht doet twee keer zoveel effect als voor de ‘gewone’ leerling. Inclusief onderwijs is niet alleen wat de leerling nodig heeft, maar zeker ook wat de leerkracht nodig heeft! Als leerkracht maak je de hele dag keuzes. Hoe verdeel je ‘de schaarste aan tijd’ op een nuttige manier over de leerlingen? In de uitspraak van Alexander den Heijer zit de kern van de boodschap: “When a flower doesn’t bloom, you fix the environment in which it grows, not the flower”.

Rol van leidinggevenden

Naast leerkrachten spelen ook schoolleidinggevenden een cruciale rol in de ontwikkeling van leerlingen. Veiligheid binnen de school, samenwerking binnen het team, en een consistente aanpak dragen bij aan een beter ontwikkelklimaat. Ook hier draait het om relatie. Een goede relatie is belangrijk voor het werkgeluk, de voldoening in en de zingeving van je werk als leerkracht. Belangrijk om te weten is dat je aan relatie kunt werken!

Van Minderhout benoemde enkele risicofactoren, maar richtte zich vooral op wat leerkrachten kunnen doen om deze te verbeteren. Vertrouwen uitstralen, authentiek zijn, en contact maken op ooghoogte zijn essentieel.

Praktische tips en LLinC ondersteuningsmethodiek

Vele tips werden gegeven in de presentatie en er werd aangesloten bij een in de Meierij gebruikte ondersteuningsmethodiek LLinC. Hierbij gaat een ondersteuner van de Meierij in gesprek met de leerkracht. Niet om te ‘adviseren’ maar om je als leerkracht een spiegel voor te houden, zodat je bewust bent van je gedrag en wat je daar zelf in kunt of wilt veranderen.

Het resultaat van een eerste gesprek is een relatieprofiel op basis van een genormeerde relatievragenlijst. In het tweede gesprek kijk je als leerkracht waar ruimte zit en wat je wil verbeteren. De representaties die je als leerkracht hebt (over de leerling en de relatie) zijn van invloed op de sensitiviteit van jou als leerkracht, wat vervolgens effect heeft op het gedrag van de leerling. In de praktijk zijn er al mooie voorbeelden van verbetering in de relatie leerkracht met de leerling(en) als effect van deze interventie.

Meer informatie

Wil je meer weten over het inzetten van LLinC, neem dan contact op met je contactpersoon van het samenwerkingsverband. Hier vind je nog verdere informatie over LLinC en kun je een podcast over het onderwerp beluisteren. Tot slot is voor de geïnteresseerden een interview te lezen met Mirella, gepubliceerd in ‘onzejeugd.nu’.

Kortom, een erg praktische bijeenkomst vol energie, passie en enthousiasme!

Ook interessant

Factsheet SWV PO de Meierij

“Praktijkschool de Rijzert staat open voor leerlingen van Hub Noord-Brabant en wil hen écht een kans geven”

Onze peuters en kleuters in beweging – op weg naar een integrale aanpak