9 februari 2024

Terugblik inspiratiebijeenkomst 7 februari: de leerkracht centraal

Hoe kan een sterke basishouding, kennis over gezonde relaties en zelfkennis bijdragen aan de ontwikkeling, veerkracht en het zelfbeeld van leerlingen? Als je bij onze inspiratiebijeenkomst was, weet je het antwoord! Was je er niet bij, dan lees je het in deze terugblik.

Waarom je als leraar zo belangrijk bent voor kinderen en wat je moet weten om dat ook te kunnen zijn!

De inspiratiebijeenkomst van woensdag 7 februari stond in het teken van de leerkracht! De leerkracht als wandelend collectief brein van de klas. Want zoveel invloed heb je. En het gaat er juist om wat je daarmee doet. Als je ervoor kiest om regie en veerkracht bij leerlingen te versterken, ben je bij Elena Carmona van Loon aan het goede adres. Zij vertelde tijdens de inspiratiebijeenkomst wat je als leerkracht kunt doen om je te richten op de persoonsvorming van de kinderen in jouw klas.

Liefde en vertrouwen

‘Wat zijn voorwaarden voor een relatie?’ was een van de eerste vragen die Elena stelde. Vertrouwen, empathie, oprechte interesse, respect en… liefde. Houd van elk kind in je klas evenveel en heb vertrouwen dat elk kind alles kan leren. Het is jouw taak als leerkracht om te zoeken naar een manier waarop. En als het dan niet lukt? Kunnen we daar mee leven? Dat kan gebeuren, als we kinderen de kans om te leren maar niet ontnemen. Dit geldt niet alleen voor rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis, maar ook voor regiefuncties die aan de basis liggen van gedrag.

Regiefuncties

Alle kinderen ontwikkelen bepaalde regiefuncties; Taal, Geheugen, Perceptie, Zelfcontrole, Geweten, Motoriek en Oriëntatie in tijd en ruimte. Als leerkracht kun je samen met kinderen doelen stellen die bij deze regiefuncties passen. Door dit met je leerlingen te bespreken maak je kinderen bewust van wie ze zijn. Daarbij legde Elena uit hoe belangrijk het is om als leraar een moedig rolmodel te zijn. Denk hardop, laat merken dat je twijfelt en vindt oplossingen.

Zelfbeeld en bewustzijn

Een leerkracht in de zaal stelde de vraag “Hoe krijg je kinderen uit een negatief zelfbeeld?”. Elena antwoordde dat je kinderen kunt leren hoe ze hun innerlijke stem in hun voordeel kunnen gebruiken. Want hoe je tegen jezelf praat en over jezelf denkt, heeft de meeste invloed op je zelfbeeld. Wat gebeurt er als je tegen jezelf zegt dat je het wel kunt? Probeer het eens en wie weet merk je een wereld van verschil! Hiermee versterk je veerkracht en het gevoel van eigenaarschap.

En zo sloot de inspiratiebijeenkomst mooi aan bij onze weg naar inclusief onderwijs. Want het gaat in het onderwijs niet alleen om didactiek, maar ook om persoonsvorming en kinderen bewust maken van wie ze zijn. Zodat ze meer veerkracht en regie ervaren, waar ze in de toekomst van profiteren. Een toekomst waarin het belang van echte relaties aangaan nog eens extra werd onderstreept!

Inspiratie volop!

Zoals je merkt bracht Elena een passievol verhaal, vol humor en uitwisseling. Wij zijn zeker geïnspireerd!

Wil je nog even terugblikken? Bekijk dan de dia pesentatie van Elena Carmona van Loon.

Ook interessant

Janneke van den Wollenberg versterkt managementteam van SWV PO de Meierij

Transitie naar één Meierij: samen sterk voor meer inclusie

De ondersteuningsplanraad zoekt jou!