3 november 2023

Terugblik ontmoeting po-vo

Op maandag 30 oktober vond de jaarlijkse ontmoeting plaats van collega’s uit het primair en voortgezet onderwijs binnen de Meierij. Ondanks het niet doorgaan van de plenaire lezing, wegens ziekte van de spreker, waren toch ruim honderd onderwijsprofessionals aanwezig in de Speeldoos te Vught. “Mooi om te zien is dat 75% van de aanwezigen afkomstig is uit het po en inmiddels 25% uit het vo. Met name de deelname vanuit het vo juichen we toe, omdat een goede overdracht begint bij het elkaar kennen, ontmoeten en in gesprek gaan”, zo vatte een deelnemer de bijeenkomst samen.

Na een kort openingswoordje door directeur-bestuurder Guillermo Holman (po) en directeur Marjolijn de Kroon (vo) werd kort ingegaan op de nieuwe handleiding po-vo die door de samenwerkingsverbanden is gemaakt als hulpmiddel in het proces van overdracht. Deze staat inmiddels online op de downloadspagina van onze website.

Daarna gingen de aanwezigen uiteen in drie groepen, waarbij zij vooraf een keuze hadden gemaakt uit drie workshops:

  1. Advisering pro/vmbo
  2. Advisering vmbo-tl/havo/vwo-gymnasium
  3. Uitleg door Yuverta en Rodenborch over initiatieven op deze twee vo-scholen voor een goede, begeleide start van overstappers.

 

Aandacht voor met elkaar in gesprek gaan

In de workshops 1 en 2 lag de nadruk op het verstrekken van informatie over leerwegen en bijbehorende kind kenmerken. Daarnaast was er veel aandacht voor het met elkaar in gesprek gaan over hoe deze kennis in overdracht in de dagelijkse praktijk kan worden toegepast, vaak aan de hand van praktijkvoorbeelden en casuïstiek. Het doorbreken van lang bestaande misvattingen over beide onderwijsvormen vereist zowel goed onderbouwde, inhoudelijke dossiers en onderwijskundige rapporten als een open en eerlijke overdrachtsgesprekken. Juist vanwege dit laatste werd met belangstelling uitgekeken naar de lezing met als titel ‘Een goede start in het vo dankzij een handelingsgerichte overdracht met leerling en ouders’. Aanwezigen vonden het dan ook goed om te horen dat later in het schooljaar alsnog wordt geprobeerd de lezing opnieuw te organiseren. Bij voorkeur op een moment voorafgaande aan de feitelijke overdrachtsgesprekken die in de maanden april, mei en juni plaatsvinden.

Tot slot sloot een groep onderwijsprofessionals aan bij twee voorbeelden van vo-scholen. Deze scholen deelden hun ervaringen over de extra (onderwijs)ondersteuning die zij bieden bij overdracht en start aan leerlingen die dat nodig hebben. Bij deze workshop zaten vooral de onderwijsprofessionals uit het primair onderwijs. Zij vonden het interessant om te horen wat beide scholen deden en spraken tegelijkertijd ook uit dat er in het po grote behoefte is om van meer vo-scholen helder te hebben welke extra ondersteuning zij kunnen bieden.

 

Een podium voor goede voorbeelden

Fijn dat een grote groep collega’s uit het primair en voortgezet onderwijs bereid was en is om informatie te verstrekken en in gesprek te gaan met de collega’s. Aan goede voorbeelden bieden we graag een podium. Voor een goede overdracht van ‘onze leerlingen’ van het po naar het vo blijft het ontmoeten van professionals zeker meerwaarde hebben, dus volgend schooljaar zal er opnieuw een ontmoeting zijn!

Ook interessant

Janneke van den Wollenberg versterkt managementteam van SWV PO de Meierij

Transitie naar één Meierij: samen sterk voor meer inclusie

De ondersteuningsplanraad zoekt jou!