4 januari 2022

Terugblik op de po-vo bijeenkomst van november 2021

In Theater de Speeldoos hebben we in november – na een online ontmoeting in 2020 vanwege de coronamaatregelen – weer een fysieke ontmoeting kunnen organiseren. Er hebben zich die dag 141 collega’s ingeschreven uit zowel het PO (83%) en VO (17%). Helaas waren niet alle inschrijvers aanwezig, maar desalniettemin was het een geslaagde bijeenkomst.

 

Na een plenaire aftrap door de nieuwe directeur van het SWV VO de Meierij, Marjolijn de Kroon, hield René van Gerven een betoog voor een zorgvuldig adviseringstraject en een goede overdracht van leerlingen. Daarbij stond hij specifiek stil bij aandacht voor de rol en inbreng van de leerling zelf. Hij werd daarbij ondersteund door twee leerlingen van het Rodenborch, wat de boodschap zeker kracht bijzette.

Na een korte pauze werd er in vier groepen verder gepraat over een onderwerp waarvoor men had kunnen inschrijven:

  • Advisering pro/vmbo door collega’s van vmbo Yuverta, pro de Brug, pro Baanderherencollege en KC de Hobbit
  • Hoogbegaafdheid in het vo op het St. Janslyceum
  • Good Practices: inclusief onderwijs; samenwerking pro De Rijzert en so/vso HUB en de po-vo overgang in de Bommelerwaard naar het Cambium
  • In gesprek met een collega uit het po en/of vo

 

Het vervolg

Voor een voorbereidingswerkgroep hebben zich al 5 collega’s gemeld van zowel het vo als po. In april wordt deze groep uitgenodigd voor een eerste voorbereidend overleg na de meivakantie. De bedoeling is om in het schooljaar 2022-2023 opnieuw een fysieke ontmoeting te organiseren en we hopen elkaar dan te treffen op de nieuwe locatie van het Rodenborch-college in de Groote Wielen (Rosmalen).

Er werden tijdens de bijeenkomst in november ook al verschillende ideeën geuit over onderwerpen:

  • Meer aandacht voor advisering voor de verschillende leerwegen (meer dan alleen pro-vmbo)
  • Inzetten op executieve functies in zowel po als vo; hoe kan het elkaar ondersteunen?
  • Breed uitgesproken wordt de wens om de kloof tussen po en vo verder te verkleinen door o.a. aandacht voor een ‘goed gevuld’ OKR, een begeleide overstap naar het vo (ondersteunen van de zachte landing) en het betrekken van leerling en ouders bij de overstap. Wat hebben zij nodig (met name bij leerlingen die iets extra’s nodig hebben)?
  • Passend en kansrijk adviseren door meer inzicht in vaardigheden en verwachtingen van de vo-leerweg van een leerling waarop het po kan anticiperen.

De genoemde thema’s zijn samengevat, maar bevatten alle onderwerpen waarvoor we jaarlijks deze ontmoeting organiseren.

We hopen het komende jaar antwoorden te vinden in een nieuw programma! Uiteraard houden we je via deze website op de hoogte.

Ook interessant

Inspiratiebijeenkomst ‘De inclusieve leerkracht is de toekomst van onze kinderen’

Jaarverslag 2022

Uitnodiging: PO-VO overdracht: ontmoet je collega’s en laat je inspireren!