18 maart 2024

Terugblik PO-VO lezing 4 maart: handelingsgerichte overdracht

‘Een goede start in het vo dankzij een handelingsgerichte overdracht mét leerling en ouders.’ Dat was de titel van de lezing die Noëlle Pameijer, kinder- en jeugdpsycholoog bij SWV PO Unita en stichting Elan, heeft gegeven tijdens deze (extra) jaarlijkse PO-VO-ontmoeting. Deze middag gingen leerkrachten, intern begeleiders en directieleden uit het po met mentoren, ondersteuningscoördinatoren vo en medewerkers van beide samenwerkingsverbanden (po en vo) in gesprek. In het totaal waren zo’n 115 belangstellenden aanwezig bij deze lezing.

We behouden wat goed is en verbeteren wat beter kan

Wat iedereen bij de start van de bijeenkomst aansprak was het vertrekpunt: we behouden wat goed is en verbeteren wat beter kan. Vrijwel alle vo-scholen uit het samenwerkingsverband waren aanwezig om, samen met veel po-schoolvertegenwoordigers, te horen op welke wijze de warme overdracht van po naar vo kan worden verbeterd. Na de lezing van Noëlle werd aan 14 gesprekstafels met elkaar gebrainstormd over hoe de huidige praktijk beter kan. Daarbij werd gebruik gemaakt van enkele inzichten die tijdens de lezing zijn opgedaan:

 • De zeven uitgangspunten van HGW zijn leidend in een goed overdrachtsgesprek (zie presentatie).
 • Je bevraagt op inhoud en je werkt doelgericht.
 • Je bent dus bekend met de inhoud van het dossier.
 • Een gesprek met leerling en ouders biedt kansen, maar kent ook beperkingen.
 • Zorg voor een beknopt OPP, maar benoem zeker de kansen en beperkingen.
 • Bevraag ouders en kind op tips die ze mee willen geven aan de mentor.
 • Gebruik als leidraad voor het gesprek bijvoorbeeld de tip die Noëlle aanreikt (zie presentatie).
 • Zorg voor startgesprekken in het vo voor leerlingen die hoger in de ‘ondersteuning’ driehoek zitten.
 • Als leerkracht/leraar krijg je meer plezier in je werk en betere contacten met ouders wanneer je naast slecht-nieuwsgesprekken ook compliment-gesprekken voert.
 • Vanaf augustus 2024 is het hoorrecht van kinderen wettelijk verankerd! Daar hoeven we niet op te wachten.
 • Zorg ook door het jaar heen voor regelmatige feedback momenten! Elkaar kennen en ontmoeten draagt bij aan betere overdracht.

De tip waar goed naar werd geluisterd voor aan de gesprekstafels was om met elkaar mee te denken, maar niet op elkaars stoel te zitten. Het vo bepaalt uiteindelijk wat ze meenemen in de overdrachtsgesprekken. Zorg vooral voor heldere communicatie over doelen en verwachtingen. Dat laatste geldt niet alleen voor scholen onderling, maar ook naar ouders en leerling(en).

Opbrengsten gesprekstafels

Samenwerkingsverbanden PO en VO de Meierij hebben de opbrengsten van de gesprekstafels verzameld, je vindt ze hier. Deze worden ook teruggekoppeld naar de scholen.

Het vervolg

Bij de volgende ontmoeting, op maandag 4 november om 15.30 uur, krijgt het onderwerp zeker een vervolg. De spreker voor deze bijeenkomst is al bekend: Steven Pont. Zet de datum en tijd alvast in je agenda! Deze bijeenkomst is wederom bij De Speeldoos in Vught. Tot dan!

Ook interessant

Uitnodiging workshop: Dyslexie zorgen, hoe te borgen?

Vacature: Ondersteuningsmanager (1,0 fte)

Jaarplan 2024 gereed