23 november 2023

Terugkoppeling audit: Duizend bloemen bloeien in de Meierij

Op dinsdag 21 november vond de intercollegiale audit plaats bij SWV PO de Meierij. Wat een dynamische dag! Er is over de Meierij gesproken in termen als “transparant”, “er zijn korte lijnen” en “we worden gehoord”. Daarnaast hoorden we mooie reacties als “Het samenwerkingsverband durft zijn nek uit te steken”, “Er is ruimte voor vernieuwingen” en “Het algemene uitgangspunt richting inclusie wordt gedeeld, maar er wordt ook kritisch nagedacht over de realisatie ervan”.

Het auditteam bestond uit Jos van der Pluijm (directeur-bestuurder PO Langstraat Heusden Altena), Frank Kat (bestuurder SWV PO 30 06), Hellen Persoon (directeur-bestuurder SWV PO de Brabantse Wal) en Reinier Bos (directeur-bestuurder SWV PO Plein 013). Daniëlle Kloosterman (beleidsadviseur onderwijs en kwaliteit PO Langstraat Heusden Altena) heeft het team ondersteund voor de verslaglegging. Zij hebben gesprekken gevoerd met onze bestuurder, een afvaardiging van de schoolbestuurders en schoolleiders, medewerkers van de Meierij, verschillende ambtenaren van gemeenten uit onze regio, de MRP en OPR, de regiomanagers en beleidsmedewerkers van de Meierij.

Aan het eind van de dag kreeg het MT van het samenwerkingsverband een terugblik op de gesprekken en een terugkoppeling van de eerste adviezen van het auditteam. Er werden complimenten gemaakt voor de voorbereiding en de bereidheid van zoveel medewerkers en netwerkpartners om een bijdrage te leveren aan de audit.

 

Kansen, aandachtspunten en adviezen

Het auditteam vergelijkt SWV PO de Meierij met een tuin waar ‘duizend bloemen bloeien’. Zij hebben meer algemene adviezen gegeven en een aantal concrete aandachtspunten benoemd. Daarnaast adviseren zij SWV PO de Meierij om het netwerk meer te informeren en te betrekken bij verschillende ontwikkelingen. Het team benoemt meerdere kansen om samen te werken aan de transitie naar één Meierij. Tot slot adviseerde het auditteam om meer duidelijkheid te geven over het proces rondom de transitie en het vervolg van de pilots die op verschillende plekken binnen de Meierij draaien. Met andere woorden; wat voor tuin wil je zijn? Wat wil je behouden, wat wil je snoeien en met wie bouw je samen verder aan de tuin?

Een aantal concrete aandachtspunten zijn:

  • De rol van twee deskundigen in het proces van TLV-aanvragen.
  • De inzet van de middelen bestemd voor de basisondersteuning en de verantwoording daarvan.
  • Het positioneren van de besturen in een deelnemersraad binnen de nieuwe governance structuur.
  • Gebruik van beschikbare data op wijk- en schoolniveau bij het monitoren en het maken van keuzes over pilots.

We zijn trots op het beeld dat is geschetst van SWV PO de Meierij en herkennen ons in de adviezen. Het geeft richting en helpt bij het stellen van prioriteiten voor de komende tijd. Het samenwerkingsverband ontvangt nog een uitgebreid verslag van de dag. Deze terugkoppeling wilden we alvast met je delen.

Ook interessant

Factsheet SWV PO de Meierij

“Praktijkschool de Rijzert staat open voor leerlingen van Hub Noord-Brabant en wil hen écht een kans geven”

Terugblik inspiratiebijeenkomst 29 mei: De kracht van de leerkracht-leerling relatie