9 december 2022

Tevredenheidsvragenlijst en thuiszittersmodule Ldos

In dit bericht lees je meer over twee wijzigingen die te maken hebben met Ldos.

 

Tevredenheidsvragenlijst

Voorheen werden in januari aan intern begeleiders, leerkrachten en onderwijsondersteuners vragenlijsten gestuurd om de tevredenheid te peilen in arrangementen- en TLV-trajecten. Dat leidde voor veel ib’ers, ondersteuners en sommige leerkrachten tot een dubbele vragenlijst. We hebben nu alle vragenlijsten teruggebracht tot één vragenlijst. Deze is hetzelfde voor alle betrokkenen. Concreet betekent dit dat in januari 2023 één vragenlijst wordt verstuurd naar de intern begeleider met het verzoek deze ook door te sturen naar de leerkracht(en) die betrokken zijn geweest bij een arrangementen traject.
Ouders ontvangen nog wel een aparte vragenlijst, maar uitsluitend wanneer dat staat aangegeven op het toestemmingsformulier.

 

Thuiszittersmodule

Met ingang van januari 2023 gebruiken de beide samenwerkingsverbanden PO en VO de Meierij de thuiszittersmodule in Ldos. Hiermee krijgen het samenwerkingsverband en de afdelingen leerplicht inzage in het dossier van de thuiszitter die langer dan 4 weken thuiszit (vanaf de melddatum). Van alle andere leerlingen die de school meldt in de verzuimregistratie, ziet de leerplichtambtenaar alleen anonieme gegevens.

Het doel is dat leerplicht, school en samenwerkingsverband zo vroeg mogelijk samen optrekken in het voorkomen van uitval en thuiszitten. Alle genoemde betrokkenen hebben toegang tot het dossier en kunnen hun acties – leesbaar voor eenieder – toevoegen aan het dossier.

Voor de school betekent dit geen extra werk. De Ldos-module haalt de informatie uit het eigen LOVS van de school. Wel is de vraag aan scholen om alert te zijn op een juiste registratie van (zorgwekkend ziekte)verzuim en (dreigend) thuiszitten.

Ook interessant

Factsheet SWV PO de Meierij

Inspiratiemiddag symbiose trajecten

Vacature: wij zoeken een orthopedagoog/psycholoog!