29 juni 2022

Themanummer VOS/ABB Op weg naar inclusiever onderwijs

Het zomernummer van het magazine Naar School van VOS/ABB (vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen) gaat over inclusiever onderwijs.

Op pagina 12 van het magazine lees je een artikel waarin op dit thema en op de conferentie Naar inclusiever onderwijs teruggeblikt wordt. Daarin lees je ook een citaat van directeur bestuurder Guillermo Holman van SWV PO de Meierij:

Samenwerking met gemeenten is voor ons van wezenlijk belang. Op dit moment hebben we in onze regio bijna geen aparte sbo-scholen meer. Daarnaast hebben we ook tijdelijke arrangementen tussen speciaal en regulier onderwijs in. Mede dankzij goede bestuurlijke samenwerking hebben we al zo ver kunnen komen.” Toch zijn er ook lessen die Holman trekt rond het samenwerken met gemeenten in het realiseren van inclusiever onderwijs. “Een agenda opstellen is één ding, maar je er ook aan houden en hem uitvoeren, is weer iets heel anders. Dus blijf op de knoppen drukken en houd het een beetje levend. Richt je aandacht niet alleen op de bestuurlijke laag, maar vooral ook op de laag daaronder om het samenwerken mogelijk te maken. Die ruimte moet er wel zijn. Zowel op beleidsvlak als op financieel vlak. Probeer daarom vooral samen te werken met gemeenten die dat echt willen en die dat ook kunnen.”

Bekijk het magazine hier.

Ook interessant

Inspiratiebijeenkomst ‘De inclusieve leerkracht is de toekomst van onze kinderen’

Jaarverslag 2022

Uitnodiging: PO-VO overdracht: ontmoet je collega’s en laat je inspireren!