24 juni 2024

Transitie naar één Meierij: samen sterk voor meer inclusie

Samenwerkingsverband PO de Meierij heeft één duidelijk doel voor ogen: gelijke kansen creëren voor alle kinderen. Om dit te bereiken, zetten we vol in op meer kennisdeling, uitvoering en samenwerking binnen de Meierij. De beweging naar meer inclusie vraagt ook daadkracht van ons als organisatie. Om hier beter bij aan te sluiten hebben we onze organisatiestructuur kritisch herzien. Dit houdt in dat vanaf schooljaar 2024-2025 de Ondersteuningseenheden Noord, Midden en Zuid verdwijnen en wij samensmelten tot één Meierij.

 

Samen sterk voor meer inclusie

Samenwerken is de sleutel tot ons succes. Ieders unieke kwaliteiten en rollen binnen ons samenwerkingsverband zijn onmisbaar. Vertrouwen en loyaliteit vormen onze basis. We creëren slimme verbindingen om de samenwerking te versterken, inspireren elkaar en worden geïnspireerd door de kinderen waarvoor we dit doen. Door ideeën en ervaringen te delen, blijven we groeien en vinden we steeds betere manieren om een inclusieve leeromgeving te realiseren. Als één Meierij realiseren we samen gelijke kansen voor alle kinderen. We zetten meer in op uitwisseling en kennisdeling binnen de organisatie.

 

Wendbaar binnen afspraken

De weg naar inclusief onderwijs is niet zonder uitdagingen. We hebben echter een stevige basis die ons vertrouwen geeft. We maken duidelijke afspraken om gelijke kansen voor ieder kind te creëren. Deze afspraken vinden we belangrijk en daar houden we ons aan. In complexe situaties tonen we wendbaarheid en blijven we koersvast. Elk kind heeft unieke behoeften en talenten; onze aanpak is flexibel genoeg om voor elk kind een veilige en ondersteunende omgeving te bieden. Zo kan ieder kind in ontwikkeling blijven.

 

Wat betekent dit concreet?

  • Vanaf schooljaar 2024-2025 werken wij als één organisatie en spreken we niet meer over ondersteuningseenheden Noord, Midden en Zuid.
  • We werken met twee ondersteuningsmanagers die gedeeld leiderschap dragen voor alle personeelsleden en de weg naar inclusie op alle scholen binnen SWV PO de Meierij.
  • Alle scholen binnen de Meierij hebben een vast team van professionals met verschillende expertises om zich heen staan. Dit team arrangeert via schoolarrangementen, voortrajecten, individuele arrangementen, groepsarrangementen en geclusterd groepsaanbod om kinderen, leraren en scholen te ondersteunen. Zo blijven wij maatwerk leveren.

 

Wij zijn 28.000 kinderen. Wij zijn 115 scholen. Wij zijn 23 besturen. Samen zijn wij één Meierij.
Samen blijven we bouwen aan een toekomst waarin elk kind een plek heeft en zich welkom voelt in de samenleving.

Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie toe!

Guillermo Holman
Directeur-Bestuurder

 

Ook interessant

Janneke van den Wollenberg versterkt managementteam van SWV PO de Meierij

De ondersteuningsplanraad zoekt jou!

Factsheet SWV PO de Meierij