21 juni 2022

Vacature leerkracht TOP groep

SWV PO de Meierij zoekt samen met basisschool de Vorsenpoel (Boxtel) met ingang van het schooljaar 2022-2023 een leerkracht voor de TOP groep (1 fte).

TOP groepen zijn groepen waarin kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar geplaatst kunnen worden. Op de Vorsenpoel zijn drie groepen (3-4, 5-6, 7-8). Het betreft kinderen met een ondersteuningsbehoefte op de gebieden van leerontwikkeling, gedrag en/of psychische problematiek die binnen het regulier onderwijs tegen grenzen aan lopen. De aanpak binnen de TOP groepen is erop gericht om de kinderen, school en ouders voldoende handvatten te geven om na een afgebakende periode weer terug te kunnen keren naar de reguliere school.

Bekijk de vacaturetekst om meer te lezen over wie we zoeken.

Heb je interesse? Reageer dan uiterlijk op 30 juni.

Ook interessant

Gezocht: reguliere scholen die samen met het (voortgezet) speciaal onderwijs werken aan inclusiever onderwijs

Routekaart naar inclusie OC en W sluit aan op onze ambitie ‘Samen sterk voor meer inclusie’ (Blog)

“Unieke samenwerking in kindcentrum Meerlaer verruimt de blik van kinderen”