7 december 2021

Vacature procesbegeleider uitwerkingsagenda de Meierij

In juli 2021 is in het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) de Ontwikkelagenda 2021-2025 Regio de Meierij ‘Inclusiever onderwijs binnen een inclusievere samenleving’ vastgesteld. De vijf ambities uit de ontwikkelagenda zijn inmiddels concreet uitgewerkt en vastgesteld. Om hiermee aan de slag te gaan zijn we op zoek naar een procesbegeleider.

Dit houdt de functie in

De procesbegeleider heeft de volgende opdracht:

  • Het aanjagen van de realisatie van de uitwerkingsagenda (lokaal stimuleren en regionaal verbinden van lokale partners en initiatieven; initiatieven in gang zetten).
  • Verbindingen leggen: alle bij de realisatie van de uitwerkingsagenda genoemde gemeenten en partners informeren, betrekken en committeren (zie toelichting).
  • De nulmeting in kaart brengen en resultaten benoemen.
  • Inrichten monitoringssysteem, benoemen indicatoren en analyseren uitkomsten.
  • Halfjaarlijks rapporteren in ambtelijk overleg en OOGO.
  • Inrichten structuur voor overleg en afstemming met partners (regionaal of gebruik maken van bestaande structuur/structuren).

Interesse?

Bekijk dan de volledige vacature. Hierin vind je een beschrijving van de persoon die we zoeken.

Reageren kan tot uiterlijk 22 december 2021.

Ook interessant

Vertrek directeur-bestuurder

Veelgestelde vragen over de zorgplicht

Nieuwe website!