Van primair naar voortgezet onderwijs

Wanneer een kind overstapt van primair naar het voortgezet onderwijs, zorgen we dat de ontwikkeling, het leerproces en de daarbij geleverde ondersteuning op elkaar aansluiten. Dit gebeurt onder meer door de overdracht van gegevens.

Lees hier meer over de overdracht van gegevens.

Lees hier de handleiding voor de overgang van PO naar VO in komend schooljaar.