Verschillen zien en respecteren

Binnen elke groep heb je te maken met verschillen tussen leerlingen. Bijvoorbeeld qua cognitieniveau en leerstijl, maar ook in onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes.

Omgaan met deze diversiteit maakt ons vak uitdagend en boeiend, maar soms ook lastig. Het is belangrijk om deze verschillen te zien en er op te anticiperen. Op die manier kun je meer invloed uitoefenen op wat er in de klas gebeurt. Daarbij is het belangrijk dat je een veilige en uitdagende omgeving creëert, waarin respect is voor verschillen.

Wat kun je zelf al doen?
Het is belangrijk dat je actie onderneemt wanneer je signaleert dat een kind extra ondersteuning kan gebruiken. Je kunt zelf al kiezen om verschil te maken tussen instructies, werkvormen of in de manier waarop je leerstof aanbiedt. Daarbij is het goed om regelmatig overleg te hebben met collega-leerkrachten, maar ook met ouders/begeleiders. Zo kun je als leerkracht en als team het onderwijs en de begeleiding zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Dankzij jouw professionaliteit, de samenwerking binnen je team en de ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband, kun jij de beste oplossingen realiseren in je groep.