Wat betekent passend onderwijs voor jou en je leerlingen?

Kinderen hebben recht op goed onderwijs dat bij hen past. Ook als een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Passend onderwijs, noemen we dat. Als leerkracht ben je verantwoordelijk om de kinderen die dat nodig hebben, extra aandacht te geven.

De meeste kinderen stromen zonder noemenswaardige problemen door van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar het basisonderwijs. Sommige kinderen hebben echter wat meer ondersteuning nodig. Dat kan tijdelijk zijn, voor een langere of voor de gehele schoolperiode. De bedoeling van passend onderwijs is onder meer dat kinderen veel vaker in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Met behulp van de expertise uit het speciaal onderwijs, kunnen we nog beter aansluiten op de behoeften van elk kind.

Verbinder
Als leraar ben jij de verbinder: jij verzorgt met je collega's de basisondersteuning. Jij signaleert– al dan niet met de ouder(s) – dat een kind naast de gewone ondersteuning nog extra ondersteuning nodig heeft. Vervolgens ben jij de persoon die in actie komt en de schoolexpertise benut. Binnen passend onderwijs kijken we dan, samen met jou en je collega's, wat nodig is om ondersteuning op maat te bieden. Je eerste aanspreekpunt is meestal de Intern Begeleider (IB’er) van je school. Samen bepaal je wat de extra ondersteuningsbehoefte van het kind is en hoe je de expertise dichtbij inzet. Je IB'er en schooldirectie weten wat de mogelijkheden zijn.

Cocktail van onderwijs en zorg
Binnen Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV PO) De Meierij geven deskundigen van verschillende organisaties de cocktail van extra onderwijs en zorg vorm. Soms ook in samenwerking met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en zorgverzekeraars. Het belang van de leerling staat altijd voorop, net als het vertrouwen en de eerlijkheid waarmee we informatie uitwisselen. Privacy van de leerling staat altijd voorop.

Denk je dat een leerling uit jouw klas een speciale onderwijsbehoefte heeft? Of wil je meer weten? We geven je op deze site al heel veel antwoorden.