Deskundig advies vanuit de school

De intern begeleider (IB’er) van de basisschool is de persoon die de ondersteuning regelt voor jouw kind.

De extra ondersteuning die je kind nodig heeft, wordt beschreven in een zogenoemd onderwijsarrangement. Binnen passend onderwijs wordt nóg meer gekeken naar de mogelijkheden die een kind heeft. Die worden beschreven in een OntwikkelingsPersPectief (OPP). Hierin worden doelen, kansen en mogelijkheden voor de aankomende periode beschreven. School overlegt met jou over het ontwikkelingsperspectief en regelmatig evalueren jullie samen of dat perspectief nog up-to-date is.