Samenwerking met de school

Als ouder kies je een school voor je kind. Daarom is het belangrijk goed te weten welke ondersteuningsmogelijkheden de betreffende school heeft.

Voorbeelden van extra ondersteuning zijn een gespecialiseerd onderzoek, een motorisch remedial teacher die vanuit de Mytylschool betrokken wordt en ondersteuning geeft, een observatie door een gedragsdeskundige van een van onze SO-scholen, een periode waarin een onderwijsassistente bij een crisissituatie voor opvang zorgt of een schoolteamtraining door een deskundige op het gebied van het plannen. Deze extra ondersteuning wordt veelal wat langer gegeven en leidt tot kwaliteitsverbetering van de leraar.