VERHALEN VOOR OUDERS

Maya heeft vriendinnen en zit goed in haar vel

Maya* is zeer moeilijk lerend. Dat bleek al vrij snel nadat ze op basisschool De Vossenberg in Schijndel kwam. “Maya vertoonde clownesk gedrag”, vertelt moeder Ingrid. “We wisten niet of dat was om te verbloemen dat ze dingen niet snapte of omdat ze misschien niet goed hoorde.

Ingrid, de moeder van Maya:
In juli 2011 lieten we haar testen en volgde de diagnose al snel. Zoiets valt koud op je dak. Je snapt niet wat je overkomt. Zeker omdat in eerste instantie door de onderzoeker werd gezegd dat Maya naar een speciale school zou moeten. Gelukkig sprak ik toen met de Intern Begeleider (IB’er) van de Vossenberg. Zij zei eigenlijk meteen dat Maya met de nodige extra ondersteuning, toen nog in de vorm van een rugzakje, best op school zou kunnen blijven.”

Inmiddels zijn we vier jaar verder en doet Maya het hartstikke goed. Ze heeft vriendinnen en gaat met plezier naar school. Drie keer per week krijgt ze extra ondersteuning van een remedial teacher. Eén op één wordt dan aandacht besteed aan lezen en rekenen. Het draait vooral om herhaling, dat heeft Maya nodig. “Die extra ondersteuning is gewoon op school, tijdens de reguliere lestijd. Maya’s klasgenoten weten dat ze extra ondersteuning nodig heeft en accepteren dit volledig. Ik ben ontzettend blij met hoe De Vossenberg Maya steeds heeft begeleid. Ze is elk jaar overgegaan en bleef zo in haar klas, waar ze goed in de groep ligt. Ze zit goed in haar vel.”

Drie keer per jaar overleggen Maya’s ouders, lerares, huidige IB’er Hester Cnossen en de remedial teacher met elkaar. Ze evalueren, stellen doelen, bespreken de voortgang en beslissen hoe ze verder gaan. Ingrid: “Het is fijn om op de hoogte gehouden te worden. De Vossenberg heeft echt ontzettend hard gewerkt om Maya op school te houden en alle middelen in te zetten die daar voor nodig zijn.”

*Om privacyredenen zijn de namen in het verhaal gefingeerd, m.u.v. de naam van de basisschool en de IB'er.