Handelingsgericht werken

 

Bij samenwerkingsverband PO de Meierij hebben we met elkaar afgesproken dat we handelingsgericht werken (HGW). Het vormt het fundament van de basisondersteuning.

 

Handelingsgericht werken en passend onderwijs

Handelingsgericht werken is een doelgerichte, systematische, cyclische en transparante manier van werken waarbij leerkrachten het onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften en de omgeving van de leerling. Denk hierbij aan vragen als: Wat heeft deze leerling in deze situatie nodig om een bepaald doel te bereiken? Welke aanpak is daarvoor het beste? In samenwerking met de ouders, de leerling en eventueel professionals probeert de leerkracht zo veel mogelijk aan te sluiten de kennis, vaardigheden, mogelijkheden en talenten van de leerling. Zo krijgt elk kind het onderwijs dat bij hem past. Dat is passend onderwijs.

 

Vier niveaus van handelingsgericht werken

De vier niveaus van HGW binnen de basisondersteuning zijn:

1.     leerlingbegeleiding binnen de groep
2.     planmatig handelen binnen de groep
3.     specialistische begeleiding
4.     ondersteuning binnen de groep

Bekijk het schema Handelingsgericht werken binnen de Meierij.

 

Vragen over handelingsgericht werken?

Neem dan contact op met de ondersteuner passend onderwijs uit je ondersteuningseenheid.

Ook interessant

Zo werkt ondersteuning in de Meierij

Ondersteuningseenheden