Zo werkt ondersteuning in de Meierij

 

De meeste kinderen stromen zonder noemenswaardige problemen door van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar het basisonderwijs. Sommige kinderen hebben echter wat meer ondersteuning nodig. Dat kan tijdelijk zijn of voor de gehele schoolperiode.

De bedoeling van passend onderwijs is onder meer dat kinderen veel vaker in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Met behulp van de expertise uit het speciaal onderwijs, kunnen we nog beter aansluiten op de behoeften van elk kind.

 

Als extra ondersteuning nodig is

Wanneer extra ondersteuning voor een kind nodig is, gaan professionals van het samenwerkingsverband samen met de ouder(s), de leraar en de intern begeleider (IB’er) van school kijken wat we binnen de basisschool kunnen doen om het kind de gewenste ondersteuning te bieden. Deskundigen van verschillende organisaties werken intensief samen binnen Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV PO) De Meierij en wij helpen en begeleiden bij die zoektocht. Het belang van het kind staat altijd voorop, net als het vertrouwen en de eerlijkheid waarmee we informatie uitwisselen.

 

Lees meer over: