Basisondersteuning op school

 

Binnen ons samenwerkingsverband hebben we met elkaar afgesproken welke ondersteuning elke basisschool uit ons werkgebied moet kunnen bieden. We noemen dit de basisondersteuning. Elke school beschrijft in het schoolonder­steuningsprofiel welke ondersteuning zij kan bieden en hoe zij dat organiseert.

 

Afspraken over basisondersteuning binnen de Meierij

Bij de basisondersteuning binnen de Meierij staan vier zaken centraal:

  • basiskwaliteit
  • een hoogwaardige ondersteuningsstructuur
  • planmatig en handelingsgericht werken
  • preventieve en lichte curatieve interventies

Basiskwaliteit

Elke school biedt basiskwaliteit, passend bij het basis toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

Onderwijs ondersteuningsstructuur

Dit is de manier waarop de school de onderwijsondersteuning binnen de school heeft georganiseerd en samenwerkt met andere organisaties en het ondersteuningsteam van het samenwerkingsverband.

Handelings- en resultaatgericht werken

Voor alle scholen in de Meierij geldt handelings- en resultaatgericht werken als standaard. Hierbij staat de onderwijsbehoefte van de leerling (en de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht) centraal: wat heeft een leerling nodig om een bepaald doel te bereiken? Er wordt uitgegaan van een cyclus van planmatig handelen en evaluatie. Binnen het handelingsgericht werken (HGW) worden ouders vanaf het begin bij het proces betrokken. Lees meer over handelingsgericht werken

Preventieve en licht curatieve interventies

Elke school kan preventieve en licht curatieve interventies bieden aan leerlingen met leer- en/of ontwikkelingsvragen (bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie, meer of minder intelligentie), fysiek-medische of sociaal-emotionele ondersteuningsbehoeften of voor leerlingen met specifieke gedragskenmerken. In sommige gevallen werkt de school hiervoor samen met ketenpartners.

Zo ondersteunt het samenwerkingsverband bij basisondersteuning

Om de basisondersteuning goed uit te kunnen voeren, krijgt elke school per leerling een bedrag vanuit het samenwerkingsverband. We monitoren de inzet van de middelen en de kwaliteit. Kan de school de basisondersteuning niet bieden of heeft de school een hulpvraag? Dan kan een beroep gedaan worden op het gebiedsteam van het samenwerkingsverband.

 

Consultatie en advies

Iedere school heeft een vaste contactpersoon (ondersteuner passend onderwijs) in het ondersteuningsteam van het samenwerkingsverband, bijvoorbeeld een orthopedagoog. Daar kan de school contact mee opnemen bij algemene vragen of voor consultatie en advies over een specifieke leerling. De ondersteuner passend onderwijs kan bijvoorbeeld meedenken over een goede aanpak, expertise delen of de leerling observeren. Is er meer nodig? Dan kan de school een aanvraag doen voor extra ondersteuning in de vorm van een individueel arrangement of groepsarrangement.

Ook interessant

Extra ondersteuning groepsarrangementen

De 4 fasen van ondersteuning