Extra ondersteuning groepsarrangementen

 

Binnen samenwerkingsverband PO de Meierij werken we met groepsarrangementen. We clusteren tijdelijk en kortdurend kinderen met een vergelijkbare hulpvraag. Het doel daarvan is om vanuit een gespecialiseerde aanpak de kinderen voldoende handvatten te bieden om binnen de eigen school verder te kunnen gaan. Zowel de leerkracht van een kind als de ouders worden betrokken bij de groepsarrangementen.

 

Aanbod groepsarrangementen

Groepsarrangementen zijn beschikbaar voor alle leerlingen binnen ons samenwerkingsverband, maar er zijn enkele verschillen in het aanbod tussen de drie ondersteuningseenheden. We bieden de volgende groepsarrangementen aan. Binnen al deze arrangementen wordt de verbinding gezocht met het regulier onderwijs en de partners uit de jeugdhulp.

TOPgroep

In de TOP-groep zitten kinderen die gedragsmatig een time out nodig hebben. Er zitten 6 tot 12 kinderen in de groep onder specialistische begeleiding, in principe gedurende 6 tot 12 maanden. Er wordt nadien bekeken of kinderen teruggaan naar regulier onderwijs of een meer specialistische setting nodig hebben. De TOP-groep is een fulltime groepsarrangement, vijf dagen per week. Tijdens het arrangement zijn de school van herkomst en de ouders intensief betrokken.

Jonge kind groep

Een Jonge kind groep is een onderbouwgroep waarin kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar geplaatst kunnen worden. Het betreft:

  • kinderen die vanuit instellingen en voorschoolse voorzieningen komen waarbij de inschatting is dat zij een zodanige groei kunnen doormaken dat zij op termijn regulier kunnen instromen;
  • kinderen die bij jeugdzorg/GGD in beeld komen en een achterstand laten zien waarbij de inschatting is dat zij een zodanige groei kunnen doormaken dat zij op termijn regulier kunnen instromen;
  • kinderen die in regulier kleuteronderwijs vastlopen en waarvan de inschatting is dat zij met een tijdelijke extra inzet op termijn regulier kunnen instromen.

DOEN-groep (Denken Op Eigen Niveau)

In het groepsarrangement DOEN zitten leerlingen die begaafd zijn en een bijkomende problematiek hebben die boven de basisondersteuning uitstijgt. Zij hebben behoefte aan onderwijs waarbij er in de begeleiding rekening gehouden wordt met de invloed van de problematiek op het algehele functioneren van de leerling. Er zitten gemiddeld 15 kinderen in een groep onder specifieke begeleiding van twee leerkrachten. Er zijn twee periodes in een schooljaar. Het is een parttime groepsarrangement, één dag per week gedurende 15 weken. Met de school en de ouders werken we aan een transfer naar de dagelijkse klassensituatie op de school.

Doe en Leergroep

De Doe en Leergroep betreft kinderen die in de groepen 7 en 8 overvraagd worden wat betreft theoretische kennis. Vaak zijn het kinderen die uitstromen richting praktijkonderwijs of vmbo-basis. Scholen stemmen het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af, maar voor enkele kinderen is dit niet passend genoeg. Het samenwerkingsverband werkt samen met het vo bij het vormgeven van de Doe en Leergroep. Er wordt gewerkt met een mentoruur en twee praktijkuren. Kinderen maken kennis met het type stof dat aangeboden wordt op dit niveau en werken ermee in de praktijklokalen. Techniek en verzorging wisselen elkaar af. Er zijn twee perioden verdeeld over één schooljaar, één middag per week. De groepen bestaan maximaal uit 15 kinderen onder leiding van een mentor en een vakdocent.

Impulsgroep

De Impulsgroep is er voor kinderen die qua werkhouding en/of gedrag een positieve impuls kunnen gebruiken. Iedere leerling werkt aan zijn eigen leerdoelen. Hiermee is de Impulsgroep voor verschillende kinderen geschikt. In de Impulsgroep komen 6 tot 8 kinderen gedurende 12 weken een dagdeel bij elkaar. Elke leerling komt samen met een van de ouders/verzorgers naar de Impulsgroep. Opvoeden en leren worden zo bij elkaar gebracht. School, ouders en leerling werken op deze manier nauw samen
waardoor meer begrip voor elkaars situatie ontstaat. Vanuit dit begrip kunnen ouders en leerkrachten hun handelen en begeleiding beter afstemmen op het kind.

Ook interessant

Extra ondersteuning individueel

De 4 fasen van ondersteuning