Extra ondersteuning groepsarrangementen

 

Binnen samenwerkingsverband PO de Meierij werken we met groepsarrangementen. We clusteren tijdelijk en kortdurend kinderen met een vergelijkbare hulpvraag. Het doel daarvan is om vanuit een gespecialiseerde aanpak de kinderen voldoende handvatten te bieden om binnen de eigen school verder te kunnen gaan. Zowel de leerkracht van een kind als de ouders worden betrokken bij de groepsarrangementen.

 

Aanbod groepsarrangementen

Groepsarrangementen zijn beschikbaar voor alle leerlingen binnen ons samenwerkingsverband, maar er zijn enkele verschillen in het aanbod tussen de drie ondersteuningseenheden. We bieden de volgende groepsarrangementen aan. Binnen al deze arrangementen wordt de verbinding gezocht met het regulier onderwijs en de partners uit de jeugdhulp.

Structuurgroep

In de structuurgroep kunnen kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar fulltime geplaatst worden. Het betreft

  • kinderen die tijdelijk (nog) niet gedijen in een groepsaanpak, maar waar het perspectief aanwezig is dit op termijn wel weer te kunnen;
  • kinderen die in het regulier onderwijs vastlopen, maar waarvan de inschatting is dat zij met een tijdelijke extra inzet op termijn kunnen terugstromen naar regulier (max 6 maanden);
  • kinderen waarbij een onderwijs behandelcombinatie (psychiatrische problematiek) nodig is;
  • kinderen waarbij sprake is van een symbiose traject met de basisschool.

Jonge kind groep

Een jonge kind groep is een onderbouwgroep waarin leerlingen in de leeftijd van 4-7 jaar fulltime geplaatst kunnen worden. De groep is bedoeld voor kinderen waarbij de inschatting is dat zij met een tijdelijke inzet een zodanige groei kunnen doormaken dat zij op termijn kunnen instromen in het reguliere onderwijs. Het gaat om kinderen die

  • vanuit instellingen en voorschoolse voorzieningen komen;
  • bij jeugdzorg/GGD in beeld komen en een achterstand laten zien;
  • in het reguliere kleuteronderwijs vastlopen.

DOEN-groep (Denken Op Eigen Niveau)

DOEN is een parttime arrangement en werkt met leerlingen die dubbel speciaal begaafd zijn: leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen Er zitten gemiddeld 15 leerlingen in een groep onder begeleiding van twee leerkrachten. Er zijn twee periodes in een schooljaar.

Doe- en Leer-groep

De doe- en leergroep is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 die overvraagd worden wat betreft theoretische kennis. Vaak zijn het kinderen die uitstromen richting praktijk of basis. Het arrangement bestaat elke week uit een mentoruur en twee praktijkuren (techniek en verzorging). Er wordt gewerkt met twee perioden verdeeld over één schooljaar. Dit arrangement is in samenwerking met het voortgezet onderwijs.

IMPULS-klas

De IMPULS-klas is er parttime arrangement voor leerlingen die qua werkhouding en/of gedrag wel een positieve impuls kunnen gebruiken. Iedere leerling werkt aan zijn eigen leerdoelen en komt samen met één ouder naar de IMPULS-klas. Opvoeden en leren worden zo bij elkaar gebracht.

Ook interessant

Extra ondersteuning individueel

De 4 fasen van ondersteuning