27 juni 2023

Voorbeelden van handelingsplannen bij dyslexie

Handelingsplannen voor ondersteuningsniveau 3 zo opstellen dat deze aan alle criteria voldoen: dat blijkt voor veel scholen een puzzel te zijn. Daarom heeft het dyslexieteam van SWV PO de Meierij voorbeeldplannen opgesteld. Die geven een beeld van de informatie waarnaar wordt gezocht.

De 7 voorbeeldhandelingsplannen zijn allemaal anders van opmaak en wisselen van ingezette interventie. Ze zijn met name bedoeld om inspiratie op te doen. Ook hoopt het dyslexieteam zo een beter beeld te geven van welke informatie gevraagd wordt. Je vindt de voorbeeldplannen op de pagina van het dyslexieteam.

Elke school is trouwens vrij om zelf keuzes te maken voor de uiteindelijke uitwerking, opmaak en inhoud. En ook het gebruiken van een eigen format is geen probleem.

 

Twee tips van het dyslexieteam voor scholen:

  • Zorg ervoor dat doelen écht individueel opgesteld worden, naar aanleiding van de eigen foutenanalyse op lezen (en spellen).
  • Wees alert op het meenemen van de verplichte tussenmeting met eventuele aanpassingen voor het komende interventieblok.

Bij het vaststellen van dyslexie wordt er primair gekeken naar uitval op technisch lezen. Dit is lezen op woordniveau. Dyslexie Centraal geeft aan welke toetsen beschikbaar zijn voor het onderbouwen van een vermoeden van dyslexie. Naast de welbekende DMT is nu ook de Boom LVS Technisch Lezen Woorden goedgekeurd. Meer informatie vind je op FAQ | Signalering van achterstanden | Dyslexie Centraal.

 

Heb je vragen over de voorbeeldplannen of feedback? Dan hoort het dyslexieteam graag van je via via dyslexieteam@demeierij-po.nl.

Ook interessant

Janneke van den Wollenberg versterkt managementteam van SWV PO de Meierij

Transitie naar één Meierij: samen sterk voor meer inclusie

De ondersteuningsplanraad zoekt jou!