29 september 2022

“We kijken naar de mogelijkheden van leerlingen in plaats van naar de onmogelijkheden”

Het schoolplein stroomt vol met enthousiaste leerlingen. Het schooljaar is net gestart en ze hebben zin in de nieuwe schooldag. Terwijl Irene buiten met veel plezier en samen met de juffen en meesters alle leerlingen verwelkomt, schenkt Janne binnen alvast een kop koffie voor ons in. Het is me direct duidelijk dat een plezierig en veilig begin van de dag belangrijk is voor Speelleercentrum De Oversteek in Liempde.

Janne van Bergen werkt inmiddels dertien jaar als intern begeleider. “Wij zijn de enige basisschool in Liempde. Dat we daardoor geen concurrentiepositie aan hoeven te gaan, is een luxe. We zijn niet bezig met de vraag hoe we zoveel mogelijk leerlingen aan ons kunnen binden, want we kennen de leerlingaantallen al. We richten ons volledig op hoe wij ons onderwijs zo goed mogelijk willen vormgeven.”

Irene Verbeet startte in januari 2020 als directeur-bestuurder en voelde zich direct thuis. “We zijn niet alleen de enige school in het dorp, maar ook een onafhankelijke school. Dat heeft zijn voordelen. Doordat we geen onderdeel zijn van een overkoepelende organisatie kunnen we vlug schakelen en beslissingen nemen. Dat heeft ons bijvoorbeeld in de coronacrisis écht geholpen om het thuisonderwijs en de noodopvang snel en goed vorm te geven.”

Ook Janne ziet het als voordeel dat De Oversteek als éénpitter werkt in het basisonderwijs. “Irene is zowel onze directeur als bestuurder. Ze staat daardoor heel dicht bij de werkvloer. Door de keuzes die Irene maakt, voelen collega’s dat echt zo. Een van de pijlers uit ons schoolplan is het realiseren van levendig thematisch onderwijs. Het zijn de leerkrachten zelf die tijd en ruimte krijgen om dit te ontwikkelen en realiseren, terwijl je die taak ook bij een werkgroep of coördinator kunt wegleggen. Het is een bewuste keuze om het praktisch en op de werkvloer te regelen.”

Sámen wensen en dromen realiseren

Irene is een groot voorstander van teambreed werken. “Binnen school zetten we graag met z’n allen stappen. Natuurlijk bieden we ruimte voor individuele opleidingen en cursussen, want die blijven nodig. Maar schoolontwikkeling, dat doen we met z’n allen. Als je je school in ontwikkeling wilt brengen, dan zul je samen op weg moeten. We bekijken per keer wat nodig is, voeren gesprekken met elkaar en bepalen of we iets zelf kunnen of expertise van buiten nodig hebben om vervolgens zelf weer verder te gaan. Zo bouwen we de brug terwijl we erover lopen.”

Janne vult aan dat ze de exacte route nooit vooraf uitstippelen. “We hebben voor ogen wat ons einddoel is en bepalen als team telkens opnieuw de eerstvolgende ontwikkelstap. Daarbij hebben we aandacht voor het proces. Mensen moeten blijven voelen waarom we een ontwikkelstap zetten en een richting ingaan.”

Dat hier een belangrijke gedachte aan ten grondslag ligt, vertelt Irene. “We werken aan het realiseren van een wens of droom. We werken niet aan het oplossen van problemen, want daar kleeft een risico aan. Doordat je het probleem als steeds minder ervaart, neemt de wil om eraan te werken af en verlies je op den duur je motivatie. Als je werkt aan het realiseren van een wens of droom dan blijf je gemotiveerd om de schouders eronder te zetten tot je die wens of droom hebt gerealiseerd. Dat is een groot verschil.”

Van fixed naar growth mindset

Janne vertelt over één van die belangrijke wensen van De Oversteek: kindgericht werken. “We willen alle kinderen in Liempde een plek geven. Als team willen we het samen zo goed mogelijk doen voor al onze leerlingen. De afgelopen jaren groeiden we als team en de saamhorigheid versterkte. We willen dit écht samen doen. We kijken naar de mogelijkheden van leerlingen in plaats van naar de onmogelijkheden. Wat kunnen we samen realiseren voor een leerling zodat hij of zij kan groeien en met plezier kan spelen en leren op een niveau dat bij hem of haar past. De growth mindset die we bij leerlingen zo graag willen zien, zie ik ook terug in ons team.”

Irene herkent dit. “Ons team heeft een groot lerend vermogen. Als we een studiedag of ontwikkeltraject inzetten, stellen we onszelf altijd de vraag: hoe dient dit het lerend vermogen van ons team? Want dat is altijd bovenliggend aan het individu. Wat heeft het team als geheel nodig om tot de volgende stap te komen. Koning in eigen klas is voorbij.”

Je bent oké

Irene vult aan dat de juiste benadering van leerlingen belangrijk is. “Je bent oké zoals je bent. Dat is wat we de leerlingen meegeven. We focussen niet op dat wat niet lukt, maar juist op de groei. En we maken keuzes wat haalbaar is voor een leerling. Samen met de ouders bekijken we hoe we voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling zorgen. We hebben vaak een warme band met ouders want we willen allebei het beste voor het kind. We gaan samen ‘op pad’ en maken telkens een weloverwogen stap. Vervolgens evalueren we die en bepalen we samen de volgende stap. Zo bepalen we samen ons pad en dat is vaak niet zo maakbaar als dat we zouden willen. Onderwijs is én blijft maatwerk.”

Na deze mooie woorden klopt de fotograaf op de deur. Het is tijd om een mooi portret te maken van Irene en Janne, passend bij het enthousiaste verhaal dat de twee onderwijsprofessionals me vertelden. En tijdens het fotograferen zie ik opnieuw dat plezier voorop staat bij De Oversteek.

Professionalisering van professionals om te komen tot inclusief onderwijs (thema 3)

In het nieuwe ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband PO de Meierij staan vier thema’s centraal. ‘Het samenwerkingsverband als netwerkorganisatie om te komen tot inclusief onderwijs: partners voor inclusie’ is één van de thema’s.

De kern van dit thema: we geven onderwijs en zorg samen vorm, door nauwe (fysieke) samenwerking met (onderwijs)partners, jeugdhulp, voorschoolse voorzieningen en voortgezet onderwijs. Zo zorgen we voor vroegsignalering, preventie en een doorgaande ontwikkelingslijn.

In bovenstaand interview vertellen Irene Verbeet en Janne van Bergen meer over dit thema. De andere praktijkvoorbeelden vind je op deze pagina.
Wil je geen verhaal missen? Volg ons dan via LinkedIn.

Ook interessant

Factsheet SWV PO de Meierij

“Praktijkschool de Rijzert staat open voor leerlingen van Hub Noord-Brabant en wil hen écht een kans geven”

Terugblik inspiratiebijeenkomst 29 mei: De kracht van de leerkracht-leerling relatie