16 mei 2022

Werkbezoek raadscommissie onderwijs ’s-Hertogenbosch

Op vrijdag 13 mei brachten raadsleden van de commissie Onderwijs en Jeugd van de gemeente ’s-Hertogenbosch een bezoek aan Kindcentrum Westerbreedte. Daar gingen zij in gesprek met Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch (SSPOH), SWV PO de Meierij, GGD Hart voor Brabant en Farent (sociaal werk).

 

Uitdagingen en kansen

Tijdens het bezoek stonden er twee thema’s centraal. Enerzijds de ambities en uitdagingen voor kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg in de stad: we staan immers voor een grote opgave om naar een meer inclusieve samenleving te komen. Anderzijds de kansen voor synergie in de jeugdagenda voor de komende collegeperiode. Dat werd gedaan aan de hand van presentaties, vragen en stellingen.

 

Preventief beleid

20 jaar geleden had 1 op de 25 kinderen jeugdhulp nodig, inmiddels is dat 1 op de 7 (bron: NJI, 2021). Om te voorkomen dat die cijfers nog verder toenemen is preventief beleid de sleutel. En dit is onze gezamenlijke opdracht, zo luidde de conclusie van het gesprek.

 

Samen sterk voor meer inclusie

Guillermo, directeur-bestuurder van SWV PO de Meierij: “We zijn trots op wat we al met elkaar bereikt hebben, mede dankzij de goede samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch. Tegelijkertijd zien we kansen, uitdagingen en hebben we suggesties voor verbeteringen. De slogan van ons ondersteuningsplan is niet voor niets: ‘Samen sterk voor meer inclusie!’ Het was goed om hier met elkaar over in gesprek te gaan.”

 

Waardevol

In het verleden waren dergelijke bijeenkomsten er ook, maar destijds enkel met SSPOH. De aanvulling met het samenwerkingsverband, GGD en sociaal werk werd erg gewaardeerd. “Het is prettig om in het begin van de nieuwe collegeperiode de relatie met de ‘werkveldpartners’ op te bouwen”, zo gaven de aanwezige raadsleden van GroenLinks, Volt, D66 en de SP aan.

 

Foto’s: Sandra Peerenboom

Ook interessant

Uitnodiging workshop: Dyslexie zorgen, hoe te borgen?

Vacature: Ondersteuningsmanager (1,0 fte)

Jaarplan 2024 gereed