8 januari 2022

Wijzigingen in LDOS

Met ingang van januari 2022 veranderen er een aantal zaken in LDOS, het systeem waarmee ondersteuningsaanvragen kunnen worden ingediend.

 

Extra beveiliging

Invoering van 2FA of twee Factor Authenticatie: voor het gebruik van LDOS wordt een tweede beveiliging ingevoerd. Na het inloggen wordt voortaan gevraagd om een bevestiging die via het aan de inlog gekoppelde telefoonnummer wordt verstrekt. Hiermee voorkomen we dat persoonsgegevens kunnen worden ingezien door personen die daarvoor niet geautoriseerd zijn.

 

Inzicht voor bestuurders

Vorig jaar is voor bestuurders van de schoolbesturen binnen de Meierij geregeld dat ze inzage krijgen over alle aanvragen, arrangementen en TLV’s van ‘hun’ scholen of het bestuur in zijn geheel. Als er sprake is van toekenning van middelen, kunnen bestuurders zowel de bedragen per school, per toekenning en op bestuursniveau inzien. Het is nu ook mogelijk om de beschikkingen als onderlegger bij de toegekende bedragen op te halen. Hiervoor is onder de knop ‘swv-tool’ het menu-item ‘beschikkingen’ toegevoegd.

 

Financiële gegevens

Enkele bestuurders hebben een – interne – collega van de financiële afdeling toegevoegd voor het ophalen van deze financiële gegevens. Het is mogelijk om hiervoor een tweede persoon te autoriseren. Stuur hiervoor een mailbericht naar t.brands@demeierij-po.nl

 

Zienswijze ouders

Doordat ouders nu ook digitaal kunnen ondertekenen, wordt van de optie om de zienswijze van ouders op te nemen veel minder gebruik gemaakt. Vanuit het oogpunt van handelingsgericht werken is dit niet wenselijk. We zien ouders als een belangrijke, zo niet cruciale partner in de samenwerking. Het indienen van een ondersteuningsaanvraag krijgt zeker meerwaarde door het laten invullen van de zienswijze door ouders. Hiervoor vragen we graag je aandacht bij het aanvragen via LDOS.

Ook interessant

Factsheet SWV PO de Meierij

Inspiratiemiddag symbiose trajecten

Vacature: wij zoeken een orthopedagoog/psycholoog!